Gassforsyning

Å designe gasstilførselssystemer og nettverk er viktige regler å følge

Design av gassforsyningssystemer og nettverk

Avgjørelsen om å levere gass til et privat hus er berettiget av sunne økonomiske hensyn, siden det er den billigste, derfor, den mest etterspurte typen drivstoff. Hvis du ønsker å gjennomføre et gassifiseringsprosjekt, bør du vite at et obligatorisk skritt på veien mot å oppnå målet vil være å utforme gasstilførselen som er nødvendig for å sikre sikker drift og å koble et autonomt boliganlegg til sentraliserte nettverk eller en autonom gasstank. Retten til å utføre designarbeid med opprettelse av gassforsyningssystemer eies kun av lisensierte utførende selskaper. Kunden vil imidlertid ikke bli forstyrret av informasjon om designregler for kontroll og for å velge en rasjonell ordning.

Innhold

  • Hva du bør tenke på når du designer?
  • Spesifikasjonene ved å lage gassifiseringsprosjekter
  • Typer utendørs gassrørledninger
 • Spesifikasjoner for utforming av interne nettverk
 • Hva du bør tenke på når du designer?

  Denne typen drivstoff tilhører kategorien brennbare eksplosive stoffer. De minste avvikene fra diktatene til byggekoder kan ende i tragedie. I tillegg er gassen giftig og skadelig for miljøet. Alle disse nyansene må tas med i betraktningen av designeren. Eieren av huset bør vite at det er best å bestille et prosjekt under byggingen av huset, siden det for gassoppvarmingsanordningen er nødvendig å tildele et spesielt rom til kjelerommet, sørge for effektiv ventilasjon og beskytte bruken fullstendig.

  Design av gassforsyning må overlates til fagfolk

  Design av gassforsyning må utføres av profesjonelle designere, siden stoffet som transporteres og behandles av kjelen er klassifisert som brannfarlig og eksplosivt

    Spesifikasjonene ved å lage gassifiseringsprosjekter

  Selv designeren kan ikke foreløpig navngi kostnadene for det endelige resultatet. Mengden avhenger av massen av kriterier, inkludert utformingsprinsippet, rørbredde, antall drivstofftrykktrinn, antall bøyer, utvalgte materialer og utstyr. Definitivt, du må betale for design av gasstilførselssystemer, inkludert:

    • etablering av et prosjekt for tilførsel av naturlig brensel fra en sentralisert gassledning til et hus;
    • utvikling av et prosjekt for intern kabling av gassnettet.
    Design av gassforsyningssystemer

    Designe gassforsyningssystemer for et privat hus inkluderer å lage et prosjekt for å levere drivstoff til bygningen og utvikle et prosjekt for intern kabling

    Du må også betale for installasjon, for rør, enheter, beslag beregnet for installasjon.

    Typer utendørs gassrørledninger

    Det er to måter å legge gasstilførselen til huset på. Rørledningen utføres under jorden eller uten dyre gravearbeider, og legger den åpent.

      • Bygging av en underjordisk gassledning vil koste omtrent 1,5 ganger mer enn å legge over bakken. Imidlertid vil rørene være mye bedre beskyttet mot ytre mekanisk og atmosfærisk negativitet. Underjordiske systemer er mye mer pålitelige og sikrere, men i tilfelle skader vil det være vanskeligere og dyrere å finne og eliminere årsaken..
      Underjordisk installasjon av en bensintank for organisering av autonom gassforsyning

      En underjordisk metode for å legge et gassforsyningsnett er dyrere, men fra et sikkerhetsmessig synspunkt er det betydelig foran byggingen av anlegg for innføring av drivstoff over bakken

        • Byggingen av et nettverk over bakken er billigere, men korrosjon vil true åpne deler av gassrørledninger, det er lettere å koble seg til dem spontant, de er farligere for miljøet.
        Gassforsyning til et privat hus: åpent lagt gassledning

        Rør lagt på en åpen måte er utsatt for korrosjon, det er lettere å koble seg til dem uten samtykke fra eierne

        Innstillinger av valg over bakken eller motsatt måte påvirker ikke alltid bare prisfaktorer. Det er forhold uavhengig av kundenes ønsker, disse er:

          • verdier av jordkorrosjonsaktivitet som ikke oppfyller kravene til GOSTs, unntatt underjordisk legging;
          • nærheten til høyspentkraftledningen, på grunn av hvilken det vil være nødvendig å velge konstruksjonen av et underjordisk gassrørledning innløp;
          • mangel på samtykke fra naboer hvis deler av den underjordiske rørledningen krysser deres seksjon;
          • den atmosfæriske temperaturen som er registrert i regionen er lavere – 45?, på grunn av hvilke rør som bare kan legges under jorden;
          • krysset mellom store motorveier, og gjenoppretting av integriteten som ikke kan klassifiseres som rimelige begivenheter, dessuten, i løpet av installasjonsperioden, vil heller ikke for «travle» veier måtte blokkeres med innhenting av tillatelser fra transport- og inspeksjonstjenestene.
          Designe gassforsyning for et privat hus

          Konstruksjonsnormer for lokalisering av en autonom bensintank

          Ofte er prosjektet med å levere en gassrørledning til et hus en kombinert versjon som kombinerer begge leggemetodene. Hva designeren velger, avhenger av de spesifikke omstendighetene og de eksakte egenskapene til nettstedet.

          Spesifikasjoner for utforming av interne nettverk

          Beregningen og utformingen av gasstilførsel til et privat hus er igjen basert på rent individuelle faktorer, basert på hvilken en kjele av en viss type og kraft er valgt, tilleggsutstyr, et koblingsskjema er designet. Imidlertid er det krav som er felles for alle prosjekter, hvis etterlevelse er en forutsetning for gassifisering.

            • Tilstedeværelsen av et fyrrom for installasjon av en gassenhet er obligatorisk, siden det er forbudt å plassere det i boliglokaler. Bør minst 4 m tildeles en kjele? i et rom med en takhøyde på minst 2,2 m. Ovnens døråpning skal være 0,8 m bred, så stor som mulig. Størrelsen på vinduene beregnes på grunnlag av 0,3 m avhengig av 10 kubikkmeter av rommet. Ovnen skal være ferdig med ikke-brennbare materialer.
            Tilstedeværelsen av et fyrrom er en forutsetning for å organisere gasstilførsel

            En forutsetning for forgassing er tilstedeværelsen av en ovn (kjele), utstyrt i samsvar med strenge sikkerhetskrav

              • Fyrrommet skal ha et kraftnett, kloakk, gass og vannledninger. For sikkerheten ved elektrisk kommunikasjon er det nødvendig å tilveiebringe jording. Vann leveres for installasjon av varme- og varmtvannssystemer; kloakk er nødvendig for å sikre nødavrenning. Bensinledningen må ha en separat avstengningsenhet for hver av kjelene.
              Design av gassforsyning: kjelerommet må være ferdig med ikke-brennbare materialer

              I kjelerommet må all kommunikasjon som er nødvendig for tilkobling og funksjonalitet av kjeleutstyret, gjennomføres

                • Ovnrommet skal ha en utgang til bygningens generelle ventilasjonssystem og to ekstra kanaler for skorsteinen. En av tilleggskanalene er designet for å installere selve skorsteinen, den andre – for rengjøring av den. For enheter med en naturlig skorstein er det nødvendig med en ventilasjonsgrill, gjennom hvilken frisk luft vil strømme fra gaten.
                • Skorsteinen må være laget av gasstette materialer. Det øvre planet til skorsteinsnittet er installert over taket. Høyden på rørseksjonen som stikker ut over taket avhenger av takmaterialets brennbarhet.
                Design av gassforsyning: skorsteinsinstallasjonsregler

                Designe gassforsyning til et privat hus: regler for utforming av et system for fjerning av forbrenningsprodukter – skorsteinsrørets høyde

                  • Hovedenheten til systemet – kjelen er plassert vekk fra fare for kilder til åpen ild. På alle sider må det sikres en gratis tilnærming..

                  Det er ikke nødvendig å organisere naturlig trekk hvis kjelen er i stand til å fjerne forbrenningsprodukter, som utføres av en vifte montert i et rør over takryggen. Vanligvis er disse doble, de såkalte koaksiale skorsteiner, som består av to rør med forskjellige diametre. Gjennom den ytre ringformede kanalen til koaksialskorstenen strømmer luft fra gaten inn i rommet, samtidig som den varmes opp på grunn av den varmeenergien til røykgassene som slippes ut utenfor. Denne designen lar deg redusere drivstofforbruket, øke effektiviteten til gassenheten.

                  Designe gasforsyningsnett for landhus: regler for installasjon av kjele

                  Regler for montering av kjeler: A. Fra kjelen til overflaten av det ubeskyttede taket er avstanden 1,2 m, fra sideplanet til den ubeskyttede veggen 0,32 m, til veggen med en metallplate på asbest papp, avstanden kan være 0,26 m eller mer. B. Fra skorsteinen til den brennbare strukturen, en avstand på minst 0,5 m, hvis veggen blir møtt med asbestmetallplate, kan kjelen installeres i en avstand på 0,25 cm.

                  Installasjonen av et system som transporterer et eksplosivt giftig stoff, samt utformingen av gasstilførselsnett, må selvfølgelig overlates til fagfolk. Risikoen for amatørmessige feil er for stor og katastrofal. Når jeg kjenner til vanskelighetene med å organisere forgasning, vil det imidlertid være mye lettere å identifisere feilene til uærlige utøvere, og rettidig eliminering av feil vil sikre feilfri drift.

                  logo

                  Leave a Comment