Category - vegger

Denne delen av vår leksikon for hjemmemester er viet til vegger. Det dekker spørsmål som justering, kledning, reparasjon, maling, veggisolering, tapetoverføring.
Ved hjelp av artikler som lærer du hvordan du får en vegger, hvordan du får en stikker tapeter, og hvordan du lager en vegg fra gips.
Gjør det selv reparere.