Category - Utgraving

Gravearbeid inkluderer utdrag av grøfter og groper, bevegelig jord, bygging av voll, komprimering av jord, gjenfylling av groper og skyttergraver etter legging av fundamenter og legging av rør, overflateplanlegging, etc..
La oss gjøre reparasjonen selv.